Home

Met Affact wordt effectiviteit een feit

Effectiviteitverbeteringen voor ondernemingen, ondernemers en ondernemende medewerkers teweegbrengen door organisatieadvies, begeleiden veranderingsprocessen, trainen, coachen en interim management.

Het wiel is al een keer uitgevonden!

Affact: snel, pragmatisch, concrete resultaten.